Prinos

hyiuuhyi

Company Information
Year of Establishment 2001
Number of Employees 1-50

Prinos Nicosia

Main Office

Street Address

83 Leoforos Prodromou, Nicosia N/A, Cyprus

Contact


+357 22 456 500
https://www.prinos.eu